top of page

TILAUSEHDOT
Visiot Verkkosivuksi

Sopimus-, tilaus- ja toimitusehdot

Voimassa 03.04.2024 alkaen.

Tilaus

Kun asiakas on hyväksyy kirjallisena (sähköpostilla) toimitetun tarjouksen/sopimuksen, tilauksesta syntynyt sopimus on molempia osapuolia sitova. Tarjous / sopimus hyväksytään vastaamalla sähköpostiin. Suullinen hyväksyntä on myös sitova. Kun kotisivusuunnittelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä katsotaan sopimus syntyneeksi. 

 

Laskutus 

Asiakkaan on mahdollista sopia osamaksusta, tästä tulee olla erillinen sopimus. Muuten toimitaan seuraavien ehtojen mukaisesti: Kotisivusuunnittelupaketin aloitusmaksu on 50% hyväksytystä tarjoushinnasta. Maksuehtona 3 päivää. Paketin loppusumma laskutetaan, kun kotisivut on julkaistu tai kun kotisivujen lopullinen luonnos on hyväksytty asiakkaan toimesta. 

 

Sisältövastuu

Asiakas vastaa kotisivujen sisällöntuotannosta (tekstit ja omat kuvat) ja toimittaa materiaalit mahdollisimman nopeasti sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Asiakas itse vastaa asiasisällön oikeellisuudesta, tuottamastaan sisällöstä, käyttö- ja tekijänoikeuksista ja lainmukaisuudesta. VISIORIINA ei vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta. Asiakas vastaa itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä. Jos asiakas ei toimita materiaaleja viimeistään 2vk sisään sopimuksen hyväksymisestä, sopimus purkautuu ja VISIORIINA pidättää 50% aloitusmaksun.

Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet

VISIORIINA vastaa kuvaoikeuksista ja niiden hankinnasta vain silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Kun asiakas toimittaa kuvat, hän vastaa itse kuvaoikeuksista. Päivittäessään sivuja asiakas vastaa itse tuomiensa kuvien käyttöoikeuksista ja hankinnasta.

 

Sopimuksen siirtäminen

Ilman VISIORIINA:n suostumusta asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen.

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

VISIORIINA:lla on oikeus kaikkiin tekemiinsä sisältöön ja graafisiin elementteihin. VISIORIINA:lla ei ole oikeuksia asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muihin sisältöihin. Ellei asiakas erikseen kiellä, VISIORIINA:lla on oikeus käyttää kotisivuja referenssinä. VISIORIINA:LLA on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan heti muutoksen julkaisun jälkeen, koskematta kesken ja vireillä olevia tilauksia / sopimuksia / yhteydenottoja. Verotuksellisista tai lainsäädännöllisistä syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi. Asiakas huolehtii itse toteuttamansa sisällön lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Kiitos!

 

info@visioriina.fi

Riina Hyppönen | VISIORIINA

bottom of page