top of page
Tilausehdot

TILAUSEHDOT

Sopimus-, tilaus- ja toimitusehdot

Voimassa 01.08.2022 alkaen.

Tilaus

Kun asiakas on hyväksyy kirjallisena (sähköpostilla) toimitetun tarjouksen/sopimuksen, tilauksesta syntynyt sopimus on molempia osapuolia sitova. Tarjous / sopimus hyväksytään vastaamalla sähköpostiin. Suullinen hyväksyntä on myös sitova. Kun kotisivusuunnittelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä katsotaan sopimus syntyneeksi. Myös tilatessaan minkä tahansa palvelun VISIORIINA -sivustolta, sitoutuu näihin tilaus-/sopimusehtoihin.

 

Laskutus 

Asiakkaan on mahdollista sopia osamaksusta, tästä tulee olla erillinen sopimus. Muuten toimitaan seuraavien ehtojen mukaisesti: Kotisivu- ja visuaalisen ilmeen - suunnittelupaketin aloitusmaksu on 50% hyväksytystä tarjoushinnasta. Maksuehtona 10 päivää. Paketin loppusumma laskutetaan, kun kotisivut on julkaistu tai viimeistään 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun kotisivujen lopullinen luonnos on hyväksytty asiakkaan toimesta. 

 

Sisältövastuu

Asiakas vastaa kotisivujen sisällöntuotannosta (tekstit ja omat kuvat) ja toimittaa materiaalit mahdollisimman nopeasti sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Asiakas itse vastaa asiasisällön oikeellisuudesta, tuottamastaan sisällöstä, käyttö- ja tekijänoikeuksista ja lainmukaisuudesta. VISIORIINA vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Asiakas vastaa itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä. Jos asiakas ei toimita materiaaleja viimeistään 2kk sisään sopimuksen hyväksymisestä, sopimus purkautuu ja VISIORIINA pidättää 50% aloitusmaksun.

Kuvien toimittaminenja käyttöoikeudet

VISiORIINA vastaa kuvaoikeuksista ja niiden hankinnasta vain silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Kun asiakas toimittaa kuvat, hän vastaa itse kuvaoikeuksista. Päivittäessään sivuja asiakas vastaa itse tuomiensa kuvien käyttöoikeuksista ja hankinnasta.

 

Sopimuksen siirtäminen

Ilman VISIORIINA:n suostumusta asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen.

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

VISIORIINA:lla on oikeus kaikkiin tekemiinsä sisältöön ja graafisiin elementteihin. VISIORIINA:lla ei ole oikeuksia asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muihin sisältöihin. Ellei asiakas erikseen kiellä, VISIORIINA:lla on oikeus käyttää kotisivuja referenssinä. VISIORIINA:LLA on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan heti muutoksen julkaisun jälkeen, koskematta kesken ja vireillä olevia tilauksia / sopimuksia / yhteydenottoja. Verotuksellisista tai lainsäädännöllisistä syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi. Asiakas huolehtii itse toteuttamansa sisällön lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Kiitos!

Ole yhteydessä, kerro visiosi ja pyydä tarjous:

info@visioriina.fi

Riina Hyppönen | VISIORIINA

bottom of page